Saray & Restoran
Menu
Tədbir
Ərazi
224 Məkandan Lake Palace Hotel və Restoran